Yderligere informationer

Find nærmeste høreklinik

Indtast din adresse i søgefeltet herunder. Jo mere nøjagtige dine oplysninger er, jo tættere på dig kan vi finde en hørespecialist.

Listen over nærmeste høreklinik vises efter afstand fra din location. Tilpasning, efterjustering og service foretages løbende af din hørespecialist som aftalt på høreklinikken.